DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Gezien het feit dat DUO dit voor het hele land doet is de dienst rijk aan applicaties en vooral aan grote hoeveelheden data. Binnen de organisatie werken veel ICT'ers. 

 

DUO

  • Adres
    Kempkensberg 12
  • Plaats
    9722 TB Groningen
  • Deel

Foek Gunnink | Samenwerken & Klantgerichtheid

Foek Gunnink is management assistente binnen de afdeling ICT Supply I&E van DUO. In haar functie zit zij op het snijvlak tussen het ICT-personeel en andere afdelingen binnen DUO. Haar kennis van alleen ICT is niet voldoende om de zaak draaiende te houden. Veel hangt af van haar communicatieve capaciteiten.        

Sinds ze deze training heeft gevolgd is ze vooral in haar werk gegroeid door gesprekken volgens een duidelijke structuur voor te bereiden. Daarnaast is ze gegroeid door de zelfanalyse en focus op communicatie die deze training behelst. "Ik ben me meer bewust geworden van mijn eigen kwaliteiten en heb geleerd wat de verschillende communicatiestijlen zijn en hoe hiermee om te gaan", zegt Foek. "Dankzij IT Academy Noord-Nederland communiceer en werk ik nu efficiënter."