Strategisch Informatiemanagement

Een intensief programma voor business- en informatieprofessionals

IT Academy Noord-Nederland organiseert in samenwerking met de Academy for Information & Management (AI&M) voor de derde keer de leergang "Strategisch Informatiemanagement". AI&M is opgericht door Rik Maes en is een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. AI&M heeft meer dan 30 jaar ervaring in het verzorgen van "executive" programma's op het gebied van informatiemanagement en management in een informatiesamenleving. De programma's van Rik Maes worden gekenmerkt door de mix van theorie en praktijk aangevuld met invloeden vanuit de creatieve sector. Het programma bestaat uit 8 intensieve trainingsdagen die in vier blokken gegeven worden.

 

Strategisch Informatiemanagement

LeervormKlassikaal
Duur8 dagen
Start26 september 2017
LocatieGroningen
Tijden(1) 09.00 - 19.30 / (2) 09.00 - 17.00
Prijs€ 4.750,- (exclusief BTW / inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee)
ContactMark Veldkamp | 06-57536795
 
Beschikbare plaatsen
12/16
 
  Direct inschrijven »
 • Deel
"De aangereikte theorie is zonder meer bruikbaar in de praktijk van alledag. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is om de blik nog meer naar buiten te richten. Het inspireert, bevordert de creativiteit en helpt je om op andere, nieuwe manieren naar vraagstukken te kijken."
Allard Swart | Programmamanager (out)sourcing ICT bij Gemeente Groningen
Lees meer »

Inhoud

Deze tijd vraagt om nieuwe manieren van denken over informatie en het managen ervan. De leergang Strategisch informatiemanagement beoogt de meest recente inzichten in informatiemanagement in kort bestek bij te brengen. Ze bezorgt u de essentiële conceptuele kaders en handelingsvaardigheden om informatie en ICT te positioneren en als bronnen van innovatie te managen.

Het programma in hoofdlijnen
De leergang bestaat uit één module van een dag en drie modules van twee aaneengesloten dagen (vijf dagdelen), met gevarieerde werkvormen. Tussentijds worden de deelnemers verondersteld ongeveer evenveel tijd aan de leergang te besteden om de stof verder eigen te maken en in hun organisatie toe te passen. 

Module 1 | 26 & 27 september 2017: Het nieuwe (informatie)managementlandschap

 • Business ecosystemen en platformen 
 • Netwerken en strategische allianties
 • Relevante maatschappelijke ontwikkelingen en hun impact 
 • Omgaan met nieuwe technologieën vanuit een business perspectief
 • Design als organisatorische praktijk 

Module 2 | 31 oktober & 1 november 2017: Informatiemanagement richten

 • Informatie- en ICT-beleid
 • Omgaan met bestuurlijk-politieke contexten; macht en communicatie
 • Strategische implementatie: kosten/baten management
 • De CIO: functie en rol 

Module 3 | 6 & 7 december 2017: Informatiemanagement inrichten

 • Van richten naar inrichten: taken en rollen
 • Opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap
 • Architecturen en architecturaal denken
 • Governance als interactiesturing
 • Rationalisering van ICT-dienstverlening: sourcing en concentratie

Module 4 | 9 & 10 januari 2018: Informatiemanagement realiseren

 • Van richten naar realiseren: taken en rollen
 • De regieorganisatie
 • Basisbeginselen verandermanagement
 • De business-informatie-ICT communicatie: een oefening in taalvaardigheid

In overleg kan er na het afsluiten van de leergang een terugkomdag georganiseerd worden waar ervaringen worden gedeeld betreffende de implementatie van de kennis in de eigen organisatie. 

De werkvormen van de leergang zijn divers, maar altijd gericht op een ontwerpgerichte aanpak en actieve uitwerking van de besproken thema’s. Het laatste dagdeel van elke module is nadrukkelijk gericht op het metterdaad leren toepassen van het geleerde in de eigen organisatie. Tussen de modules door wordt het geleerde getoetst in de eigen praktijk en met elkaar gedeeld. Ook worden de deelnemers verondersteld een ‘learning journal’ bij te houden, wat via de interne blog wordt gedeeld. 

Unieke Kenmerken

 • Beperkt in de tijd (8 contactdagen, 4 maanden doorlooptijd)
 • Combinatie van academisch verantwoorde kennisoverdracht en daadwerkelijke toepassing in de praktijk van uw organisatie
 • Gericht op onderwerpen en aanpakken die ertoe doen en niet op de ‘waan van de dag’
 • Docenten met diverse achtergronden, maar met een rijke visie op de betekenis van informatie en ICT voor organisaties en de samenleving
 • Geeft toegang tot een actieve ‘community’ van ‘reflective’ professionals met een gedeelde kijk op informatiemanagement

Doelgroep

De leergang is exclusief bestemd voor business- en informatieprofessionals die verantwoordelijk zijn c.q. worden voor strategievorming en advisering op het gebied van informatiemanagement. Door hun functie zijn ze in staat om het geleerde gedurende de leergang toe te passen en te toetsen in hun organisatie. Meer dan hun formele functie, is hun aspiratie en hun insteek van belang:

 • Ze dienen een toonaangevende rol te (willen) spelen bij de positionering en inrichting van informatie in hun organisatie en als zodanig door hun organisatie erkend te worden.
 • Ze hebben enige jaren ervaring in management of advisering, zonder hierin vastgeroest te zijn.
 • Ze zijn in staat om actief bij te dragen aan het gemeenschappelijk leerproces van zowel hun organisatie als de leergang.
 • Ze zijn in staat tot voldoende reflectie op hun functioneren in hun organisatie en in de leergang.

Resultaat na de leergang

Na afloop van de leergang bent u in staat om:

 • Uw organisatie te zien als onderdeel van een ruimer, middels informatie verbonden netwerk van organisaties
 • Relevante maatschappelijke, organisatorische en technologische ontwikkelingen op hun merites voor uw organisatie te beoordelen
 • Uw bedrevenheid in het initiëren en implementeren van innovaties te vergroten
 • Informatie en ICT te positioneren als motor van innovatie in plaats van als kostenpost
 • De positie en rol van de diverse actoren bij informatiemanagement in te vullen
 • Businessgericht informatiebeleid origineel en aansprekend vorm te geven en te vertalen in effectieve implementatie ervan

Diploma
Na het succesvol afsluiten van deze leergang ontvangt u een certificaat van deelname van de Academy for Information & Management en IT Academy Noord-Nederland.

Over Rik Maes

Prof. dr ir Rik Maes studeerde en promoveerde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd in 1981 hoogleraar informatie- en communicatiemanagement aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam, waar hij nu emeritus professor is. Hij is initiatiefnemer van de Academy for Information & Management en gasthoogleraar aan de Radboud Universiteit.

Op het raakvlak van onderwijs en onderzoek is prof. Maes geïnteresseerd in vernieuwende vormen van leren. Leren beschouwt hij als een intense en noodzakelijke vorm van ‘in de wereld staan’. Niet voor niets is het motto van de Academy for Information & Management "Taking learners seriously". 

Prof. Maes adviseert directies op het gebied van het integreren van informatie en ICT in de bedrijfsstrategie en in het inrichten van de organisatie; hij heeft uitgebreide ervaring met het opleiden en coachen van topmanagement op deze gebieden.

Voor meer informatie over Rik Maes zie: www.rikmaes.nl, voor informatie over de Academy for Information & Management zie: www.ienm.nl.


 • Opleidingen en trainingen in Noord-Nederland: dichtbij en goed bereikbaar
 • Verbreed je netwerk en leer samen met medewerkers van andere organisaties
 • Gegarandeerde kwaliteit dankzij onze premium partners

Programma opzet

Het programma bestaat uit 8 intensieve dagen die in vier blokken worden gegeven. Het eerste blok betreft één intensieve collegedag voor de extra instromers, die wordt verzorgd door Rik Maes. De overige blokken duren twee dagen en worden gevolgd door de gehele groep. Op alle dagen wordt er tussen de middag een lunch geserveerd. 

Contactformulier