Ontwerpen en Programmeren

Een Java-applicatie ontwerpen en programmeren en webapplicaties schetsen, bouwen en testen zijn aspecten binnen de ICT-toepassingen die u graag wilt leren. Naast deze aspecten richt de cursus Ontwerpen & Programmeren zich op het management van de ontwikkeling van software en een Scrumtraject. In deze cursus is het van belang dat u over communicatieve en projectmanagement vaardigheden beschikt om ontwerp en realisatie in teamverband tot een goed einde te brengen.

 

Ontwerpen en Programmeren

LeervormDeeltijd
Duur5 maanden (1 semester)
Startfebruari 2020
LocatieZernikeplein 11, 9747 AS, Groningen
TijdenMaandags: 13.30 - 21.30 uur
Prijs€ 2500 (vrij van BTW)
Literatuurkosten circa €350,-
ContactMark Veldkamp | 06-57536795
  Inschrijven » Download pdf »
  • Deel

Inhoud

Ontwerpen & Programmeren is een basismodule van de deeltijdopleiding HBO-ICT. Eén dag in de week schuift u van 13.30-21.30 uur aan bij het voor deze opleiding uitgewerkte lesprogramma. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor iedereen die werkt in een omgeving waar ICT een rol speelt. Alle deelnemers aan de cursus brengen hun eigen kennis en ervaring in. U bouwt aan een netwerk van collega’s. Daarnaast bereidt u de lessen voor door zelfstudie, ondersteund door de elektronische leeromgeving. In de lessen wordt van u een actieve participatie verwacht. Onze ervaren docenten gaan in op wat er is voorbereid en
diepen dit uit. De werkvormen die de docenten hanteren zijn gevarieerd, activerend, ‘blended’ (via digitale en traditionele weg) en sluiten aan op het ‘flipped classroom’ principe waarin studenten de les goed voorbereiden en tijdens de les samen actief bezig zijn met de leerstof.

Wat staat er straks op mijn CV
Na het afronden van de cursus Ontwerpen & Programmeren kunt u onder andere:
• een ontwerp maken voor een relationeel databasesysteem;
• ontwerptechnieken toepassen voor het maken van een webapplicatie gebruiken;
• een webapplicatie bouwen inclusief gebruik van de database (o.a. PHP, MySql);
• object georiënteerde ontwerptechnieken gebruiken;
• een object georiënteerde software applicatie ontwerpen en realiseren in Java;
• mondeling en schriftelijk rapporteren;
• de principes van Agile projectmanagement toepassen in een Scrumsetting.

Studielast
Deze cursus duurt een half jaar en heeft een studielast van 30 punten (1 punt staat voor 28 uur studiebelasting). De 30 punten zijn opgedeeld in: 20 punten van het centrale thema (theorie en opdrachten) en 10 punten praktijk. De cursus Ontwerpen & Programmeren komt neer op de volgende wekelijkse tijdsinvestering:
• Colleges en werkplekleren bijeenkomsten (8 uur);
• Praktijkopdracht op het werk (12 – 16 uur);
• Zelfstudie (12 – 16 uur).

Doelgroep

U werkt op MBO+ niveau en kunt uw praktijkopdrachten maken in een omgeving die relevant is voor Softwareontwikkeling. Werkt u niet in een voor deze cursus relevante werkomgeving? Dan kunt u zelf een relevante praktijkomgeving regelen. Hou er rekening mee dat u alleen wordt toegelaten tot de opleiding als u een werkgeversverklaring indient.

Resultaat

Als u de cursus met een voldoende afrondt, ontvangt u een certificaat van deelname. Hiermee ontvangt u de credits die u in deze cursus hebt behaald. Als u later besluit om toch voor het bachelordiploma HBO-ICT te gaan, kunt u dit certificaat inbrengen en laatstgenoemde verkort behalen.

Contactformulier