Programmeren 2: Advanced Programming

Op 5 september start de leergang Programmeren 2: Advanced Programming. Op basis van het succes van de leergang Programmeren en de vraag vanuit de markt heeft IT Academy Noord-Nederland dit traject ontwikkeld.

De leergang Programmeren 2: Advanced Programming is een uitbreiding op de kennis en vaardigheden die zijn aangeleerd tijdens de leergang Programmeren 1 (basis Programmeren, Databases en HTML/CSS/JQuery). De leergang Programmeren 2 bestaat uit de onderdelen Datastructuren & Algoritmen, Design Patterns en Front End development. Het programma wordt aangevuld met gastcolleges vanuit de praktijk, waaronder bijvoorbeeld een gastcollege Secure Programming.

Het traject is zeer geschikt voor junior programmeurs die enige werkervaring hebben opgedaan als programmeur en zich verder willen verdiepen in het vakgebied.

 

Programmeren 2: Advanced Programming

LeervormKlassikaal
Duur20 dagen
Start5 september 2019
LocatieHanzehogeschool Groningen
Tijden09.00 - 16.00 uur
Prijs€3700,- (vrij van BTW / inclusief literatuur)
ContactMark Veldkamp | 0657536795
 
Beschikbare plaatsen
15/15
 
  Direct inschrijven »
 • Deel

Inhoud

De leergang Programmeren 2 start op 5 september en vindt plaats op de donderdag (gehele dag). De leergang bestaat uit 20 bijeenkomsten. Hieronder het overzicht van de verschillende onderdelen:

Datastructuren & Algoritmen
'Datastructuren & Algoritmen' gaat in op de verschillende structuren die programmeertalen als Java, Python of C# gebruiken om data op te slaan. Er wordt gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen deze structuren. We staan stil bij de concrete implementatiedetails hiervan en de repercussies die het kan hebben op de performance en de schaalbaarheid van de applicatie die hiervan gebruikt maakt. Verder wordt een (mathematische) methode besproken waarmee verschillende uitwerkingen van programmeeropdrachten objectief met elkaar vergeleken kunnen worden. Met deze kennis kan een programmeur zijn of haar implementaties beoordelen en verbeteren.

Design patterns
Het onderdeel 'Design Patterns' gaat in op algemene oplossingen of oplossingsrichtingen voor veel voorkomende programmeerproblemen. Het is voor een goede programmeur van belang gedegen kennis te hebben van deze zogenaamde 'ontwerppatronen'. Dit helpt specifieke problematiek te kunnen abstraheren en hier een veel voorkomende oplossing voor te formuleren. Tevens vormen ontwerppatronen een belangrijk communicatiemiddel tussen programmeurs onderling.

Front End Development
Het derde onderdeel 'Front End Development' gaat in op het via het web beschikbaar stellen van applicaties die met behulp van bovenstaande onderdelen zijn gerealiseerd. Hier worden verschillende methoden en technieken besproken die momenteel binnen de industrie standaard of juist in opkomst zijn. We bespreken hier de opkomst en werking van het web, en de specifieke eisen en wensen die hierdoor aan programmacode worden gesteld. 


 

Project
De leergang Programmeren 2 wordt afgesloten met een project. In groepsverband wordt een webapplicatie ontwikkeld aan de hand van ‘Design Patterns’, waarin data vanuit verschillende bronnen aan elkaar wordt gekoppeld.

Als onderwijsmateriaal worden de talen Java, JavaScript en TypeScript gebruikt. Echter is het onderwijs dusdanig van opzet dat het geleerde eenvoudig over te zetten is naar andere talen. Voor het onderdeel Front End Development wordt gewerkt met het framework Angular. Voor didactische doeleinden is dit het meest geschikt. Ook hier wordt zoveel mogelijk taal-agnostisch gewerkt.

Opzet

Leervorm
De colleges vinden iedere donderdag plaats van 09.00 uur tot 16.00 uur. Gedurende de dag worden twee colleges verzorgd van circa twee uur per college. De overige tijd wordt gebruikt om onder begeleiding van de docent te werken aan opdrachten.

Toetsing
Het eindniveau van de deelnemers wordt getoetst aan de hand van een theorietoets en een practicum. Daarnaast wordt het project beoordeeld.

Studiebelasting
Hoewel we de studiebelasting beperkt willen houden tot circa 14 uur per week is onze ervaring dat de deelnemers veel meer tijd besteden aan het leren programmeren. 


Hoofddocent leergang Programmeren


Bart Barnard 
Bart zette zijn eerste stappen in het programmeervak in 1984 toen hij de complete instructieset van de Z80 uit zijn hoofd leerde. Sinds die tijd vormt programmeren en computertechniek de kern van zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Na zijn studie filosofie en informatica aan de Universiteit Leiden heeft bij diverse (web)programmeerbureau's gewerkt. Sinds 2007 heeft Bart de volledige overstap naar het onderwijs gemaakt. Zo is hij begonnen als docent Informatica aan de Hanzehogeschool Groningen, waar hij al snel naast het geven van technische vakken intensief bezig ging met het ontwikkelen van onderwijs.

Vanaf 2017 is Bart hogeschooldocent Software Engineering aan het Instituut voor Communicatie, Media en IT. Vanuit deze rol houdt hij de ontwikkelingen binnen het vakgebied nauwgezet bij, onderhoudt hij contacten met het werkveld en geeft hij les binnen alle jaren van de opleiding HBO-ICT. 


Doelgroep

De leergang Programmeren 2 is opgezet voor junior programmeurs die zich verder willen ontwikkelen in het vakgebied. Deelnemers dienen aantoonbaar te beschikken over:

 • Basiskennis programmeren (Syntax)
 • Databases & SQL
 • HTML/CSS/JQuery.

Een intakegesprek kan onderdeel zijn van het aanmeldingsproces, dit om niveauverschil in de groep te voorkomen.

Resultaat

Na afloop van de leergang:

 • ben je bekend met verschillende datastructuren en kun je deze implementeren in een webapplicatie, rekening houdend met de performance en schaalbaarheid van de applicatie;
 • beschik je over gedegen kennis van “Design Patterns” en kan je dit toepassen als oplossingsrichting voor programmeerproblemen;
 • heb je kennis van de programmacode om een applicatie te ontsluiten via het web;  
 • ben je in staat om in groepsverband een webapplicatie te bouwen waarin verschillende databronnen aan elkaar gekoppeld worden en ontsloten worden via het web.

 • Opleidingen en trainingen in Noord-Nederland: dichtbij en goed bereikbaar
 • Verbreed je netwerk en leer samen met medewerkers van andere organisaties
 • Kwaliteitsonderwijs met input uit gerenommeerde kennisinstellingen
Contactformulier