HBO-ICT deeltijd

Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een flexibele HBO-ICT opleiding aan waarvan onderdelen ook op zichzelf (als ‘losse cursus’) te volgen zijn. De opleiding betreft het analyseren, adviseren, ontwerpen en beheren ten aanzien van informatiesystemen. Na afronding van deze vierjarige deeltijdopleiding heeft u het uitstroomprofiel Business IT & Management (BITM). U wordt dus opgeleid tot ICT-professional die een brug kan slaan tussen de vraag van het management en het aanbod van ICT-diensten.

Het curriculum van het HBO-ICT deeltijd programma is afgestemd op de wensen uit het werkveld. Zodoende weet u zeker dat de kennis en ervaring die u opdoet van de hoogst mogelijke relevantie zullen zijn. Wanneer u de studie succesvol afrondt ontvangt u het diploma "Bachelor of Science" van de Hanzehogeschool Groningen. De brede basis die u legt tijdens deze studie zal een sterke impuls geven aan uw carrière.  

 

HBO-ICT deeltijd

LeervormDeeltijd / Klassikaal
Duur4 jaar
Start4 september 2017
LocatieZernikeplein 11, 9747 AS, Groningen
TijdenMaandags: 13.30 - 21.30 uur
Prijs€ 1805,- collegegeld per jaar (vrij van BTW)
€ 400,- studieboeken en syllabi per jaar
ContactMark Veldkamp | 06-57536795
  Download pdf »
 • Deel
"In het eerste jaar kregen wij het vak Informatievisualisatie. De onderwerpen die hier behandeld werden waren direct toepasbaar en je merkt zelf dat je daarna heel anders naar bijvoorbeeld een presentatie kijkt en luistert."
Peter Masson | I-Adviseur bij Gemeente Groningen
Lees meer »
"Ik zou wel bij de politie willen werken als rechercheur voor internetzaken. Criminelen opsporen door uit te zoeken wie de persoon is achter een bepaalde naam. Dat spreekt me erg aan!"
Klaske Bouma | Financieel medewerker bij Friesland College
Lees meer »

Inhoud

De opleiding is zeer praktijkgericht en een deel van de opdrachten wordt op de werkplek uitgeoefend. Een relevante werkplek is daarom essentieel. 

In het derde jaar kunt u zich middels een aantal keuzevakken verdiepen in Business IT & Management (BITM), Software Engineering (SE) of Network & Security Engineering (NSE). Beschikbaarheid van deze keuzevakken is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij BITM gaat het om de ICT-professional die een brug kan slaan tussen de vraag van het management en het aanbod van ICT-diensten. BITM sluit aan bij de bedrijfsprocessen. Software Engineering (SE) richt zich op het analyseren, ontwerpen en realiseren van softwaresystemen. Bij Network & Security Engineering (NSE) ligt het accent op netwerktechnologie en security. Belangrijke onderwerpen zijn het analyseren, ontwerpen en realiseren van infrastructuren en het vaststellen en implementeren van beveiligingsbeleid.

 

Doelgroep

Havo, vwo en mbo niveau 4 zijn toelaatbaar.
Bent u ouder dan 21 en heeft u niet de juiste vooropleiding, dan volgt een toelatingsonderzoek, waarin gekeken wordt of u over het vereiste niveau beschikt.

De opleiding richt zich op werkenden in de ICT. Een relevante ICT-werkplek wordt derhalve sterk aanbevolen.

Aanvullende toelatingseis voor de mbo-domeinen 'Economie en Administratie' of 'Handel en Ondernemerschap': wiskunde a of wiskunde b.

Resultaat van de opleiding

HBO-ICT is een uitstekend lanceerplatform van waaruit u kunt doorgroeien binnen uw organisatie. Beroepsrollen die u zou kunnen vervullen zijn bijvoorbeeld:

 • Informatieanalist
 • Informatiearchitect
 • IT-regisseur
 • Business Intelligence Consultant
 • Software Engineer
 • IT Service Manager
 • Systeemontwikkelaar
 • Infrastructuur Specialist
 • Network Engineer
 • Security Officer
 • Digitaal Forensisch Medewerker

Wanneer u de studie succesvol afrondt ontvangt u het diploma "Bachelor of Science" van de Hanzehogeschool Groningen.


Duur

Het HBO-ICT deeltijd programma duurt 4 jaar en de studielast bedraagt 240 ECTS. Gedurende deze periode bent u één middag/avond per week aanwezig op het Instituut voor Communicatie, Media en IT.   

Het is in sommige gevallen mogelijk het studieprogramma in een korter tijdsbestek af te ronden. Dit is afhankelijk van uw vooropleiding, uw werkervaring en uw huidige functie. Onder vrijstellingen vindt u hier meer informatie over. 


Studieopbouw

Basismodules 
De deeltijdopleiding HBO-ICT bestaat uit twee fases: de basis (jaar 1 en 2) en de hoofdfase (jaar 3 en 4). U heeft de propedeuse behaald als u de basismodules uit jaar 1 heeft afgerond. Onderstaand vindt u de indeling* van de basismodules: 

 • Jaar 1: Business Analyse (semester 1) en Ontwerpen & Programmeren (semester 2)
 • Jaar 2: IT Service Management & Security (semester 1) en IT Architecturen (semester 2)

Hoofdfase
Het derde jaar bestaat uit twee modules: Product Life Cycle en Business Intelligence. Beide modules bevatten een keuze-onderdeel met verdieping richting BITM, SE of NSE. Het vierde jaar bestaat uit een minor en een afstudeeropdracht van een half jaar die meestal in de eigen werkomgeving wordt uitgevoerd. 

Flexibel en stapelbaar
Het programma is flexibel: u kunt kiezen voor het volgen van de volledige deeltijdopleiding of voor het volgen van ‘losse’ modules (semesters). Mocht u voor de laatste optie kiezen dan krijgt u per module een certificaat. Deze losse modules kunt u echter ook stapelen om uiteindelijk toch het bachelor-diploma te verkrijgen. De volgorde van de vier basismodules is willekeurig waardoor instroom op meerdere manieren mogelijk is. Meer informatie over het volgen van deze keuzemodules (uit de hoofdfase) volgt op termijn.  

Hier nog even de basismodules (uit jaar 1 & 2) die u los kunt volgen op een rijtje:

 • Business Analyse 
 • Ontwerpen & Programmeren  
 • IT Service Management & Security 
 • IT Architecturen

Vrijstellingen 
Het is mogelijk om op basis van eerder genoten onderwijs (diploma’s) of cursussen (certificaten) op HBO- of universitair niveau, mits het behaalde niet langer geleden is dan 3 jaar, vrijstellingen te krijgen. Elders opgedane kennis en vaardigheden leiden altijd tot verlichting van de studielast, ook al is er niet rechtstreeks een vrijstelling te krijgen.

Professional Skills
Het onderwijs is competentiegericht en bestaat uit een mix van colleges, practica en opdrachten. Tijdens de Professional Skills wordt op maat aandacht besteed aan het ontwikkelen van professional skills als communicatieve vaardigheden, onderzoeksvaardigheden en aan het ontwikkelen van de beroepscompetenties in de praktijk. Van studenten wordt actieve participatie verwacht. Alle studenten werken binnen het ICT werkveld, door de opzet van de studie krijgt u er een interessant netwerk van ICT'ers bij. 

Contactformulier