Vooronderzoek ICT vakmanschap in Noord-Nederland

20-05-2015

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen doen de komende 3 maanden onderzoek naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de noordelijke ICT-sector. Er bestaan verschillende tegenstrijdigheden in de berichtgeving  hierover en middels dit vooronderzoek trachten RUG-onderzoekers Dejan Todorovic en Frank Elsdijk duidelijkheid te scheppen door een aantal cruciale aspecten hiervan in kaart te brengen. IT Academy Noord-Nederland vormt als opdrachtgever de stuwende kracht achter dit vooronderzoek. 

Onduidelijkheden rondom de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de ICT-sector zijn alom aanwezig. Zo wordt veel beweerd dat door ICT en automatisering/digitalisering vooral steeds meer hogeropgeleiden nodig zijn, maar zijn binnen de ICT ook niet juist vakspecifieke kennis en kunde nodig op alle niveaus? Hierbij kan men denken aan de onderdelen onderhoud en installatie. Ontstaan hier ook niet juist kansen voor talenten uit het MBO?

Verder verschenen er enkele rapporten die zeggen dat er de komende jaren voldoende ICT’ers zijn terwijl de branche aangeeft dat juist veel nieuwe krachten nodig zijn. En mocht er sprake zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod in de ICT-sector, hoe kunnen opleidingen, bedrijven en beleidsmakers deze dan overbruggen?  

Om hier antwoorden op te formuleren zullen eerst twee concrete aspecten tijdens het vooronderzoek worden uitgelicht. Aan de ene kant worden alle ICT-opleidingen op mbo, hbo en wo niveau in Noord-Nederland in kaart gebracht. Hierbij wordt ingegaan op wat deze opleidingen de studenten leren en op wat voor manier. Aan de andere kant wordt er gekeken naar wat het werkveld van starters eist, waarbij de gewenste ICT-profielen worden vastgesteld.

De resultaten van het vooronderzoek zullen dit najaar gepresenteerd worden tijdens een bijeenkomst met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Daarnaast zal het een weg banen voor een tweejarig ontwikkelings- en onderzoeksproject naar het ICT vakmanschap in Noord-Nederland. Met dit tweejarige onderzoekstraject wordt beoogd ICT onderwijs beter op de wensen uit de markt aan te laten sluiten.

  • Deel