Vijf jaar samenwerken aan een sterke ICT-sector

11-10-2019

IT Academy NoordNederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, is de ICT-opleider in het Noorden met een breed en actueel opleidingsaanbod. “Met de IT Academy leiden we jonge mensen op tot IT’er en scholen we ervaren professionals om. Samen met de IT-bedrijven in onze regio zorgen we met de IT Academy voor een sterke ICTsector in het Noorden”, aldus Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. De IT Academy werkt samen met het onderwijs en het bedrijfsleven aan digitale initiatieven en samenwerkingsverbanden in Noord-Nederland die bijdragen aan de verdere professionalisering van deze sector.

In heel Nederland is er een tekort aan ICT-professionals en ICT-kennis. Uit recent onderzoek van het UWV blijkt dat de arbeidsmarkt voor ICT’ers in Groningen ‘zeer krap’ is. Patrick Brouns, gedeputeerde provincie Groningen, benadrukt het belang van de IT Academy: “De ICT-sector in Noord-Nederland is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dat betekent dat we werkgelegenheid aan het creëren zijn, maar we hebben ook werknemers nodig die het werk vervolgens gaan uitvoeren. De IT Academy speelt daar een belangrijke rol in. Ook het omscholen van werkzoekenden geeft een enorme impuls aan deze sector.” De IT Academy helpt professionals met een (nieuwe) ICT-carrière en helpt organisaties met de instroom van nieuw ICT-personeel.

Eén been in het onderwijs en de andere in het bedrijfsleven

Sinds de oprichting van de IT Academy, vijf jaar geleden, zijn bijna 2000 alumni opgeleid en vervult de IT Academy een duurzame en maatschappelijk betrokken rol in Noord-Nederland. Door het aanbieden van actueel en toegankelijk onderwijs kunnen mensen zichzelf blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. De IT Academy is in staat om te innoveren en onderwijs te ontwikkelen, zodat haar alumni direct kunnen instromen in de ICT-arbeidsmarkt. De Hanzehogeschool speelt hierbij een belangrijke rol door het beschikbaar stellen van kennis en faciliteiten die bij de hogeschool aanwezig zijn. Daarnaast maakt de IT Academy gebruik van docenten van andere noordelijke onderwijsinstellingen en experts uit het bedrijfsleven. Het innovatieve vermogen van de IT Academy levert eveneens een positieve bijdrage aan zowel de voltijds- als deeltijdopleidingen van de Hanzehogeschool. De actualiteit uit het bedrijfsleven wordt geïmplementeerd in dit onderwijs.

Door de voorzitter van de IT-netwerkorganisatie voor Noord-Nederland, Samenwerking Noord, Fred Hassert wordt de verbindende rol van de IT Academy bevestigd: “IT Academy is de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven op het gebied van IT en digitale ontwikkeling in het Noorden. Zij zorgt voor de permanente scholing die nodig is om in de huidige maatschappij bij te blijven.” Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor ICT’ers worden naast bijscholingstrajecten ook omscholingstrajecten verzorgd. De IT Academy biedt met Make IT Work baanzekerheid in Noord-Nederland en vergroot hiermee de vijver van beschikbaar ICT-personeel.

De resultaten van de afgelopen vijf jaren worden op Trendship 2019 gevierd met alle partners, relaties, docenten, studenten, alumni en iedereen die de IT Academy een warm hart toedraagt. De thema’s innovatie en groei van Trendship passen dan ook goed bij de IT Academy.

Trendship en IT Academy

Het eerste lustrum viert de IT Academy middels een exclusief programma. Naast de inspirerende sprekers tijdens het main-event biedt de IT Academy een aanvulling op het ochtend- en middagprogramma. Jo Caudron, transformatiestrateeg en visionair, staat in de ochtend stil bij de transformatie van de business en maatschappij. Hij heeft een optimistische visie op onze digitale toekomst.

Als toevoeging op het middagprogramma staat een Futures Literacy Workshop gepland. Mensen anticiperen elke dag op de toekomst, maar weten weinig over hoe we anticiperen. Futures Literacy is de vaardigheid die hun helpt de toekomst te gebruiken om het heden te innoveren. De wereld verandert sneller dan iedereen kan bijhouden. Nieuwe vaardigheden zijn nodig die ons leren om te gaan met onzekerheid, verandering en complexiteit. Tijdens een actieve sessie exploreren de aanwezigen de wereld van De toekomstige IT- professional. Het effect? Een nieuwe kijk op het heden, en nieuwe vragen voor de toekomst.

Bron en gepubliceerd op www.noordz.nl 

  • Deel