Trijnie Faber: Voorzitter IT Academy Noord-Nederland

09-05-2016

Trijnie Faber is Dean van het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen en voorzitter van de stuurgroep van IT Academy Noord-Nederland. In dit interview met haar geven we een beeld van de rol die de IT Academy speelt in het noordelijke ICT landschap.   

Hoe draagt de IT Academy bij aan het versterken van de ICT-sector in Noord-Nederland?

De belangrijkste opdracht van de IT Academy is het samen met het bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen versterken van de ICT-arbeidsmarkt in het Noorden. Dat is waar we voor gaan en de successen die we geboekt hebben laten zien dat we hier ook in slagen. In anderhalf jaar tijd hebben nu al meer dan 400 professionals een opleiding aan de IT Academy gevolgd! Java Development, Strategisch Informatiemanagement, Samenwerken & Klantgerichtheid en Security Awareness zijn enkele voorbeelden van opleidingen en trainingen die de afgelopen periode draaiden. Daarnaast is er met Data Science een voor het Noorden unieke opleiding ontwikkeld waarin de krachten van de Hanzehogeschool, RUG, het bedrijfsleven en overige kennisinstellingen zijn gebundeld. In samenwerking met de RUG is tevens een belangrijk onderzoek naar ICT-vakmanschap in Noord-Nederland gestart. De IT Academy voorziet echt in een behoefte.

In welke hoedanigheid bent u verbonden aan de IT Academy?

IT Academy Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool (regievoerder), Rijksuniversiteit Groningen, Samenwerking Noord en IBM Client Innovation Center. Als voorzitter van de stuurgroep ben ik nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de IT Academy. Bij scholings- en onderzoeksprojecten waarbij andere kennisinstellingen en bedrijven een rol kunnen vervullen, werken we nauw samen.

Op welke terreinen kan volgens u IT Academy Noord-Nederland naast de reeds geboekte successen nog een waardevolle bijdrage leveren?

De IT Academy zal de komende jaren door haar onderzoeksactiviteiten en vraaggestuurde opleidingen voor professionals het innovatieve vermogen van de ICT-sector in Noord-Nederland blijven versterken. Het feit dat de IT Academy naast het geven van onderwijs ook nieuwe opleidingen ontwikkelt belooft veel goeds voor de toekomst.

Er komt op zeer korte termijn een ‘ICT hub’ in Groningen waarbij de publiek-private samenwerking die zo kenmerkend is voor de IT Academy een fysieke plek krijgt. Deze ‘Digital Society’ wordt een broedplaats van innovatie voor zowel de ICT als online economie in het Noorden. 


Gevestigde online bedrijven in het Noorden boeken (internationaal) succes en de stad Groningen begint steeds meer erkenning te krijgen als incubator voor vernieuwende start-ups. Waar ziet u Groningen over 10 jaar?

Groningen beschikt over een aantal unieke kenmerken, die het mogelijk maakt om Groningen op ICT gebied voorop te laten lopen in Nederland. Het gunstige vestigingsklimaat voor startups in Groningen straalt nu al af op de gehele noordelijke regio. Als we onze krachten bundelen zijn we in staat om uitdagende ambities te realiseren. Over 10 jaar beschikt Groningen over een goed werkend ICT ecosysteem waarin het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen met elkaar samenwerken en tot innovatie en ondernemerschap komen.

  • Deel