Studenten HBO-ICT behalen module Cybersecurity

14-03-2019

Op 3 september 2018 ging de nieuwe module van de HBO-ICT deeltijdopleiding Cybersecurity start. Deze module is mede ontwikkeld door IT Academy Noord-Nederland. Afgelopen maandag heeft de eerste lichting deeltijdstudenten van de Hanzehogeschool dit traject afgerond. De deeltijdstudenten hebben de mogelijkheid om in hun vrije keuzeruimte dit traject te volgen. Het is de eerste opleiding van de IT Academy waaraan studiepunten, European Credits (EC’s), verbonden zijn.

De IT Academy heeft in samenwerking met docenten van de Hanzehogeschool Groningen en organisaties in Noord-Nederland het traject ontwikkeld. De docenten van de Hanzehogeschool verzorgden samen met het bedrijfsleven, Warpnet en Qbit Cyber Security, de lessen. De studenten zijn nu opgeleid tot Cyber Security Engineer en hebben aangetoond dat zij beschikken over vaardigheden voor ethical hacking, in staat zijn om informatiebeveiliging beleid te ontwikkelen voor een organisatie en om praktijkgericht onderzoek te doen op het gebied van security. Met deze module hebben de studenten 30 EC’s behaald. Deze credits zijn verdeeld over de onderwerpen: Ethical Hacking, Security Management, Security Standards, Secure Development en een toegepast Security onderzoek.

Naast de deeltijdstudenten van de Hanzehogeschool volgden ook professionals van diverse organisaties uit Noord-Nederland dit traject. Zo ontstond er een diverse groep aan cursisten en vond er door middel van kennisdeling een mooie wisselwerking plaats. Als onderdeel van de opleiding streden de cursisten van beide opleidingen in twee gemengde teams tegen elkaar tijdens een ‘Capture the Flag’ bij de gemeente Groningen. Om bewustwording bij medewerkers te vergroten, hackten de cursisten speciaal ingerichte gemeenteservers.

Door de module Cybersecurity op te zetten in samenwerking met de Hanzehogeschool en organisaties uit het Noorden, heeft de IT Academy een eerste stap gezet om EC’s te koppelen aan haar leergangen. De IT Academy speelt hiermee in op de behoefte aan flexibel onderwijs in het kader van life long learning. De IT Academy onderscheidt zich hierdoor ten opzichte van andere IT-opleiders en daardoor kunnen studenten makkelijker doorstromen naar en/of deelnemen aan een HBO-ICT (deeltijd)opleiding bij de Hanzehogeschool Groningen of een andere hogeschool.

  • Deel