Roland Hiemstra blikt terug en vooruit

01-12-2016

Roland Hiemstra startte in september 2014 als programmamanager bij de IT Academy. IT Academy Noord-Nederland is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Samenwerking Noord en IBM Client Innovation Center met als doel het versterken van de ICT-arbeidsmarkt in het Noorden. Meer dan twee jaar later blikt hij terug op onder andere de behaalde prestaties en samenwerkingen en geeft zijn toekomstvisie. 

2 jaar IT Academy Noord-Nederland

"We hebben afgelopen twee jaar samen al veel bereikt. We zijn in september 2014 gestart met een ambitieus visiedocument, in een leeg kantoor met een klein kernteam gefaciliteerd door de Hanzehogeschool. Inmiddels hebben meer dan 600 professionals een opleiding aan de IT Academy gevolgd. Hebben we een belangrijk onderzoek naar het ICT vakmanschap met de RUG uitgevoerd en we zijn inmiddels een belangrijke verbinder in het IT ecosysteem. Hiermee hebben we een stevige basis voor de komende jaren gelegd."

Medewerkers als innovatieve kracht

"We versterken het innovatieve vermogen van organisaties in Noord-Nederland door professionals op- en bij te scholen. Zij zijn de innovatieve kracht in de organisaties. Door medewerkers toekomstgericht op te leiden, zijn ze beter voorbereid op nieuwe ontwikkelingen. Hiermee vergroten organisaties hun wendbaarheid.

Door het bedrijfsleven actief te betrekken bij het ontwikkelen en geven van opleidingen, maken we waardevolle verbindingen. In de samenwerking zijn afgelopen twee jaar hechte netwerkrelaties ontstaan. Deze zijn belangrijk voor de versterking van de noordelijke economie."

Samen groeien

"Ik kijk naar de noordelijke IT economie vanuit de ecosysteembenadering. Het ecosysteem bestaat uit verschillende organisaties met haar eigen taken en verantwoordelijkheden. De waarde van de afzonderlijke organisaties wordt juist in samenhang bepaald. Goede structurele verbindingen tussen de verschillende organisaties en evenwicht in het ecosysteem vergroten uiteindelijk het succes. Niet de afzonderlijke organisaties. Bijvoorbeeld; Bedrijven zijn voor nieuwe medewerkers afhankelijk van de kennisinstellingen, zij zorgen voor nieuw opgeleid personeel en stimuleren het ondernemerschap bij studenten (start-ups). Kennisinstellingen zijn gebaat bij aantrekkelijk werkgeverschap in de regio. Gemeentes en provincies hebben een belangrijke taak en verantwoordelijkheid m.b.t. een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Kortom, we kunnen niet zonder elkaar en moeten het samen doen. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar het gaat echter niet vanzelf. Iedere organisatie is druk bezig met het uitvoeren van haar eigen primaire taken. Onze primaire taak is juist structurele verbindingen leggen en behouden tussen de organisaties. We geloven in samen groeien."

Onderscheidende opleidingen en gratis colleges

"Er is niet alleen een opleidingsbehoefte bij studenten. Ook de huidige IT professionals hebben behoefte aan permanente scholing. Vanwege de snelle IT ontwikkelingen, is het essentieel om je vakkennis bij te houden. We ontwikkelen en werken hierin vraaggestuurd. Trends en ontwikkelingen van de IT sector zijn voor ons leidend voor het ontwikkelen van de nieuwe opleidingen. Onderscheidend is de structurele samenwerking met de organisaties tijdens het ontwikkeltraject van de opleiding, de prominente rol van professionals tijdens de opleiding en de inzet van diverse docenten en hoogleraren van de Hanzehogeschool en de RUG tijdens de opleiding. Samen met het werkveld volgen we de nieuwste IT trends en ontwikkelingen en vertalen dit naar nieuwe opleidingen zoals Data Science. Hiermee hebben we tevens de eerste Data Science opleiding van Noord-Nederland ontwikkeld. Daar zijn we best trots op. Ook zoeken we nadrukkelijk de verbinding met andere kennisinstellingen. Zo was hoogleraar Big Data Sander Klous van de Universiteit van Amsterdam betrokken bij onze opleiding Data Science. 

Naast betaalde opleidingen versterken we de ICT sector ook met ons nieuwste concept: IT Academy colleges. Deze colleges, gegeven door topdocenten van de Hanzehogeschool en de RUG, zijn gratis te volgen. Hiermee benutten we optimaal de enorme hoeveelheid aanwezige kennis van o.a. de Hanzehogeschool en de RUG en maken dit gratis voor iedereen toegankelijk."

Blik op de toekomst

"Stap voor stap en in een hoog tempo gaan we de komende jaren meer IT professionals opleiden en een belangrijke bijdrage leveren aan relevant praktijkonderzoek. Zo is er behoefte aan een IT monitor in Noord-Nederland, met daarin actuele en betrouwbare info over trends en ontwikkelingen, vacatures, functies etc. Daarnaast is het belangrijk dat we samen met werkgevers, UWV en andere partners een actiegerichte aanpak gaan ontwikkelen en uitvoeren om meer werkzoekenden om te scholen tot IT professional. Evenwicht in het ecosysteem betekent niet alleen oog hebben voor jong talent, maar ook inzetten voor talentvolle werkzoekenden."   

  • Deel