Q&A met Joost van Keulen

05-08-2015

Joost van Keulen

Joost van Keulen is als Wethouder Economische Zaken van de Gemeente Groningen nauw betrokken bij het economische beleid van de stad. Als zodanig heeft hij ook een belangrijke rol als sturende kracht achter de noordelijke ICT sector. In deze Q&A bespreken we met hem het belang van ICT voor de stad Groningen, de rol die IT Academy Noord-Nederland daarin speelt en zijn toekomstvisie.

Heeft u affiniteit met ICT en waarin uit deze affiniteit zich?

Jazeker, het is overal om ons heen en niet meer weg te denken uit ons leven. Ik ben erg geïnteresseerd in de nieuwste ICT-toepassingen en maak daar veelvuldig (op bijna elk moment van de dag) actief gebruik van. Ik vind dat ons leven door ICT de afgelopen jaren een stuk toegankelijker en efficiënter is geworden. 

In welke hoedanigheid bent u betrokken bij / verbonden aan de IT Academy?

De Gemeente Groningen heeft de opstartfase van IT Academy Noord-Nederland mede mogelijk gemaakt door een opstartsubsidie. Daarnaast heeft de Gemeente Groningen ook een rol gespeeld bij het bijeenbrengen van verschillende stakeholders en het opstellen van het projectplan.

De IT Academy is opgezet om de ICT-sector in het Noorden te versterken. Waarom is die ICT-sector zo belangrijk voor Groningen?

De ICT-sector is een belangrijke sector voor de stad Groningen, allereerst omdat zo’n 13.000 in Groningen in deze sector werken. We willen graag dat deze werkgelegenheid in Groningen blijft en verder groeit. Op dit moment zien wij ook groei.

Ten tweede, is ICT een belangrijke driver voor andere sectoren. De toenemende digitalisering en robotisering zorgen voor een andere economie en arbeidsmarkt. Waar bedrijven vragen om nieuwe talenten met de juiste competenties zijn opleiding en bijscholing dus belangrijk om de economie draaiende te houden.

Ten derde is dat we zien dat innovaties van ICT-bedrijven vanuit Groningen de hele wereld veroveren.  De ICT-business is een mondiaal speelveld en bedrijven uit Groningen spelen hierop mee. Dit is goed voor het internationale en nationale profiel van de stad Groningen. 

Het is nu bijna een jaar sinds de Hanze, RUG, Samenwerking Noord en IBM de handen ineen sloegen met steun van de Provincie en Gemeente. Welke successen van dit programma ziet u al terug?

Het belangrijkste resultaat van dit proces is dat het bedrijfsleven en de kennisinstellingen dichter bij elkaar zijn gekomen. Dit is belangrijk voor het bedrijfsleven zelf, om zo meer gevoel te kunnen krijgen bij de uitdagingen van opleiden in een dynamische arbeidsmarkt en om zo ook te kijken wat hun eigen rol kan zijn bij het verbeteren van het IT-onderwijs. En dit is ook belangrijk voor het onderwijs, omdat de betrokkenheid van de IT-praktijk bij het onderwijs zorgt voor actualiteit en verbondenheid (bv. door gastdocenten en stages).

Het tweede belangrijke resultaat is dat door de bundeling van het opleidingsaanbod een betere match tussen vraag naar en aanbod van IT-opleidingen is ontstaan. Zo zijn er een aantal nieuwe opleidingen in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld. Deze inhoud en de marketing daarvan leidt inmiddels tot meer aandacht van de sector voor de IT Academy.

Op welke terreinen kan IT Academy Noord-Nederland naast de reeds geboekte successen nog een constructieve bijdrage leveren aan de economie in Groningen?

De Gemeente Groningen zou graag zien dat ook op het gebied van IT-onderzoek (zowel fundamenteel als toepassingsgericht) de IT- sector en de kennisinstellingen nauwer gaan samenwerken en samen innovatie- en onderzoeksprojecten gaan vorm geven.

In Groningen moeten we nog iets meer leren om trots te zijn op onze resultaten door ze ook gericht uit te dragen. Ik denk dat de IT Academy hier ook nog een bijdrage aan kan leveren in de versterking van de marketing van Groningen als IT-regio. Dit kan onder andere door te zorgen dat meer IT-conferenties in Groningen worden georganiseerd.

Gevestigde online bedrijven in het Noorden boeken (internationaal) succes en Groningen begint steeds meer erkenning te krijgen als incubator voor vernieuwende start-ups. Waar ziet u Groningen over 10/20 jaar?

Groningen heeft een sterke positie om uit te groeien tot een echte data-capital. Groningen is dé jonge en hippe vestigingsplaats voor (internationale) bedrijven die vanuit data allerlei nieuwe diensten ontwikkelen.  Er is op de wereld genoeg ruimte voor meerdere Silicon Valley's. In Groningen zijn we daarom gewoon begonnen met het bouwen van een nieuwe Valley.

  • Deel