Q&A met Fred Hassert

09-11-2015

Fred Hassert is als voorzitter van Samenwerking Noord binnen de provincie Groningen en stuurgroeplid van de IT Academy elke dag actief bezig met het versterken van de noordelijke ICT-markt. Samenwerking Noord bevordert het uitwisselen van personeel en kennis op het gebied van ICT voor een groot aantal semipublieke organisaties in Drenthe, Friesland en Groningen. Sinds de oprichting van de IT Academy zijn wij sterk verbonden met Samenwerking Noord door de opleidingsvraag die bestaat binnen de aangesloten organisaties te bundelen en vervolgens de juiste trainingen, leergangen of master classes te ontwikkelen of in te kopen. Na meer dan een jaar werd het eens tijd om dhr. Hassert te interviewen over deze bijzondere samenwerking.    

Heeft u affiniteit met ICT en waarin uit deze affiniteit zich?

"Ik heb jarenlang in de ICT gewerkt  bij ATOS en PinkRoccade en heb ook bij mijn huidige werkgever ICT aangestuurd en vanwege het feit dat ICT steeds belangrijker wordt en steeds meer deel uit gaat maken van het dagelijks leven is het een zeer  belangrijk en interessant vakgebied."

De IT Academy is opgezet om de ICT-sector in het Noorden te versterken. Waarom is die ICT-sector zo belangrijk voor Groningen?

"ICT is niet alleen belangrijk voor Groningen maar voor het Noorden van het land. Samenwerking Noord is een organisatie met leden uit de drie noordelijke  Provincies. Samen kun je nog meer kracht genereren dan alleen Groningen. Groningen is natuurlijk wel sterk vertegenwoordigd maar laten we de rest zeker niet vergeten. De intentie is ook sterk aanwezig om de samenwerking aan te gaan met bijv. NHL en Stenden. Ook hier is de kracht van samenwerken meer dan de optelsom van individuele partijen."

Het is nu bijna een jaar sinds de Hanze, RUG, Samenwerking Noord en IBM de handen ineen sloegen met steun van de Provincie en Gemeente Groningen. Welke successen van dit project ziet u al terug?

"Ik denk dat we kunnen zeggen dat het eerste jaar al  heeft laten zien dat IT Academy Noord-Nederland voorziet in een behoefte van opleiding en onderzoek. Zo zijn er niet alleen goede trainingen georganiseerd voor een groot aantal organisaties binnen Samenwerking Noord, maar is er ook onderwijs ontwikkeld waar grote vraag naar is, zoals de Java Development leergang. Deze betere aansluiting tussen het aanbod van kennisinstellingen en de vraag vanuit bedrijven is één van de hoofdredenen waarom we destijds de IT Academy hebben opgericht. Daarnaast is de rol van onderzoek facilitator met het ICT-vakmanschap vooronderzoek duidelijk tot uiting gekomen."   

Op welke terreinen kan in uw optiek IT Academy Noord-Nederland naast de reeds geboekte successen nog een constructieve bijdrage leveren aan de economie in het Noorden?

"Op het moment dat we erin slagen om IT Academy Noord-Nederland goed te positioneren en we dus het zittend personeel op een hoger niveau kunnen tillen (dat betekent dat de huidige generatie professionals in de sector zich continu dient te ontwikkelen en specialiseren), maar ook zorg kunnen dragen dat we meer studenten naar het vakgebied  kunnen trekken en daardoor meewerken aan een groter potentieel zal dat zeker de economie in het Noorden ten goede komen. Dat heeft aantrekkingskracht op talentrijke studenten, kenniswerkers, ondernemers en investeerders."

  • Deel