Q&A met de Programmamanager

23-02-2015

Roland Hiemstra, Programmamanager IT Academy Noord-Nederland

In augustus 2014 is IT Academy Noord-Nederland van start gegaan. Roland Hiemstra leidt het programmateam achter deze academy. In onderstaande Q&A licht hij de missie en ambities toe die ten grondslag liggen aan de verschillende activiteiten die de IT Academy ontplooit. 

Wat is IT Academy Noord-Nederland?

¨De IT Academy is een initiatief van Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Samenwerking Noord, IBM Services Center, de Provincie Groningen en de Gemeente Groningen. Hanzehogeschool Groningen is regievoerder en verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.¨ 

Wat doet IT Academy Noord-Nederland precies?

“De IT Academy heeft vijf strategische pijlers. We richten ons primair op toonaangevend en vernieuwend IT-onderwijs en IT-onderzoek voor organisaties in Noord-Nederland. Daarnaast willen we een platform bieden voor nieuwe ideeën en initiatieven, een verbinder zijn in de regio en meehelpen aan het versterken van het imago van de IT-sector in Noord-Nederland”.

Dat klinkt ambitieus, hoe gaan jullie dit uitvoeren?

¨De doelstellingen van de IT Academy zijn ambitieus. Daar is niets mis mee. De uitdaging op de IT-arbeidsmarkt markt vraagt namelijk om deze ambitie. De huidige en toekomstige tekorten aan IT-personeel is een gezamenlijk probleem van zowel de kennisinstellingen en bedrijven als de provinciale / lokale (semi)overheidsorganisaties. 

Om deze ambitieuze doelstellingen met elkaar te realiseren, kiezen we voor een programmatische aanpak. Met een klein kernteam kunnen we zeer efficiënt en effectief doelstellingen realiseren. Daarnaast maken we gebruik van de faciliteiten van de initiatiefnemers van de IT Academy. We blijven niet hangen in mooie plannenmakerij, maar werken vraaggericht vanuit de markt en vertalen dit naar een concreet opleidings- en onderzoeksaanbod.¨

Dat klinkt mooi, kun je een concreet voorbeeld geven?

¨We zijn momenteel de IT Academy aan het oprichten, maar geven nu al IT en sofstskills trainingen en opleidingen aan verschillende organisaties -bijv. DUO en RDW- in Noord-Nederland. We voorzien in een behoefte!¨

Wat is je motivatie om bij IT Academy Noord-Nederland te werken?

¨Noord-Nederland heeft zoveel te bieden op IT-gebied voor professionals, afgestudeerden en werkzoekenden. Tot op heden waren organisaties veelal zelf bezig met de opleidings- en arbeidsproblematiek in Noord-Nederland. De IT Academy gaat een belangrijke verbindende rol spelen bij het bij elkaar brengen van het opleidingsvraag- en aanbod.  

Met een IT-achtergrond bij semipublieke organisaties en als hogeschooldocent, komt voor mij alles samen in deze uitdagende functie! Dat je mag werken voor Noord-Nederland waar je bent geboren en getogen maakt het extra bijzonder!¨

  • Deel