Nieuwe MBO-4 opleiding Technicus installatietechniek

08-06-2017

Rijksuniversiteit Groningen (RUG), MBO en Installatiebranche ontwikkelen in Noord-Nederland samen een nieuwe MBO-4 opleiding Technicus installatietechniek. Dit is de uitkomst van een vooronderzoek die RUG onderzoekers in 2015 uitvoerden naar ICT-vakmanschap in Noord-Nederland, in opdracht van IT Academy Noord-Nederland. 

De opleiding is gericht op de toekomstige werkzaamheden van technici in de Installatiebranche. Hoewel de klassieke term ‘installatiebranche’ anders doet vermoeden, gaat het hier om een hoogwaardige MBO-opleiding op het snijvlak van techniek en ICT. Zowel de inhoud van de opleiding als de samenwerking bij ontwikkeling en uitvoering maken de opleiding uniek.

Innovatief is dat technologieën op het terrein van energie en duurzaamheid, digitale vaardigheden en ‘social skills’ geïntegreerd worden in de ontwikkeling van technisch vakmanschap. Bijzonder is dat Alfa-college en de bedrijven Engie Services, Energiewacht Assen, Eekels Technology en Strukton Worksphere, InstallatieWerk Noord samen de opleiding ontwikkelen waar dat tot nu toe vaak wordt overgelaten aan het onderwijs. Nieuw is ook dat het project wordt geflankeerd door (promotie-onderzoek), uitgevoerd door de RUG (GSG Leerstoel Lifelong Learning). Zo wordt het innovatieproces gevolgd, ondersteund én toegankelijk gemaakt voor andere opleidingen.

Het project leidt tot:

  • een nieuwe aanpak voor vakmanschapsontwikkeling door onderwijs, bedrijven en universiteit gezamenlijk; een methode die ook voor andere opleidingen geschikt is en dan ook breed zal worden uitgedragen;
  • een vernieuwde opleiding Technicus engineering installatietechniek, die voorbereidt op technische combinatiefuncties;
  • plaatsing van jaarlijks 15-30 talentvolle jongeren (tot 25 jaar) in een opleiding die halverwege omgezet wordt in een ‘traineeship’ met arbeidscontract bij technische installatiebedrijven in de provincies Groningen en Drenthe;
  • de opbouw van een actieve learning community (kennisnetwerk) in Noord- Nederland op het gebied van vakmanschapsontwikkeling waarbij theorie en praktijk elkaar versterken. 

Voor het project is een projectorganisatie ingericht waarin school en bedrijfsleven gezamenlijk de scepter zwaaien en de RUG een onderzoekende en begeleidende rol heeft. Het project wordt ondersteund met een Adviesraad met vertegenwoordigers van onderwijs- en andere organisaties.

Voor de ontwikkeling van de opleiding zelf en voor de uitvoering van het onderzoek worden extra kosten gemaakt. Naast investeringen van de projectpartners, nemen het opleidingsfonds OTIB en de provincies Groningen en Drenthe bijna 40% van de projectkosten voor hun rekening.

Het project loopt van 2017 tot en met 2020 en versterkt de ontwikkeling van toekomstbestendig technisch vakmanschap èn zorgt voor duurzame plaatsing van jongeren op de arbeidsmarkt in de provincies Groningen en Drenthe.

Voor meer informatie over het onderzoek en de te ontwikkelen opleiding kan contact opgenomen worden met:

Prof. Dr. Jacques Zeelen - Professor in Lifelong Learning and Social Intervention
j.j.m.zeelen@rug.nl / 0646683098 

Drs. Geert H. Berghuis - Projectmanager Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap Noord-Nederland
info@geertberghuis.nl / 0613705986

Teksten van www.techniekpact.nl

  • Deel