Leergang Functionaris Gegevensbescherming

16-03-2017

Op 20 april start IT Academy Noord-Nederland in samenwerking met Insite Security de praktijkleergang Functionaris Gegevensbescherming. Het programma bestaat uit drie modules van één dag. Tijdens die modules komen de wet-en regelgeving, privacy en informatiebeveiliging rondom persoonsgegevens aan bod. De leergang biedt een praktische basis voor het aanpakken van privacyvraagstukken. 

Algemene verordening gegevensbescherming

Privacy, een thema dat momenteel en in de toekomst organisaties bezighoudt en gaat houden. We worden door de media op de hoogte gehouden wanneer gegevens worden gelekt of gehackt en dat zorgt er onder andere voor dat privacy onder druk staat. Het is belangrijk dat mensen vertrouwen hebben in een organisatie die hun persoonsgegevens vastlegt. De nieuwe wetgeving, de algemene verordening gegevensbescherming, die vanaf mei 2018 van kracht is, moet gaan zorgen voor een verbeterde privacybescherming van burgers. Organisaties zullen hierop moeten inspelen, bijvoorbeeld door (verplicht) iemand aan te stellen die belast wordt met taken op dat gebied: de Functionaris Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe wetgeving betekent dat er dan maar één privacywet geldt in de Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die in Nederland van kracht is, komt vanaf mei 2018 te vervallen. De nieuwe wetgeving is vooral gericht op het beschermen van persoonsgegevens in de digitale wereld. Belangrijke veranderingen zijn het verplicht aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit geldt voor overheidsdiensten en organisaties die vanwege de aard of omvang op grote schaal persoonsgegevens verwerken. Daarnaast is de nieuwe wet gericht op het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect beoordeling, een voorafgaande inschatting van de privacy gevolgen van een verwerking van persoonsgegevens (Justitia – Europese Privacy Verordening, 2017). 

Taken Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming houdt binnen een organisatie toezicht op de Wbp en in de toekomst op de AVG. Andere taken van de functie Functionaris Gegevensbescherming zijn het inventariseren van gegevensverwerking, meldingen onderhouden, behandelen van vragen en klachten, ontwikkelen van interne regelingen, adviseren over privacy en risico’s herkennen (Justitia – Data Protection Officer, 2017).

Leergang Functionaris Gegevensbescherming

Op 20 april start IT Academy Noord-Nederland met de leergang Functionaris Gegevensbescherming. Deze driedaagse praktijkleergang wordt verzorgd in samenwerking met Insite Security en biedt een uitstekende basis om de veranderende regelgeving op een praktische wijze toe te passen binnen een organisatie. Het programma kent een afwisseling van kennisoverdracht, bespreken van actuele voorbeelden en het inbrengen van de eigen situatie om op deze manier het omgaan met privacyvraagstukken zo toepasbaar mogelijk te houden. 

Aanmelden voor de opleiding kan hier

  • Deel