IT Academy verzorgt workshop Design Thinking op Agile Congres

05-02-2019

Op vrijdag 8 februari verzorgt IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, een workshop Design Thinking. Tijdens deze interactieve sessie wordt een beroep gedaan op de creativiteit en inbreng van de deelnemers om digitale transformatie binnen de eigen organisatie vorm te geven. De workshop staat onder leiding van Bob Kolsters van de Hanze Ontwerpfabriek en Bart Jan Hoekman, hogeschooldocent Technologie, van de Hanzehogeschool.

Geef digitale transformatie binnen eigen organisatie vorm
De methodologie Design Thinking wordt gebruikt om de juiste route te kiezen voor digitale transformatie van organisaties en/of individuen. Het is een methode die wordt gebruikt om zeer complexe problemen op te lossen. Binnen deze methodiek worden probleem steeds vanuit menselijke behoefte gedefinieerd, waarbij de samenwerking tussen het projectteam en alle stakeholders centraal staat. Oplossingsrichtingen worden bepaald met brainstormsessies, waarna direct een prototype wordt gemaakt en getest in de praktijk. 

Agile Congres
Op 8 februari staat het Groningse provinciehuis weer in het teken van het jaarlijkse Agile Congres georganiseerd door Samenwerking Noord. Het thema van dit jaar is Digital Readiness. Het vermogen van organisaties om wendbaar om te gaan met de steeds vergaande digitalisering. De workshop Design Thinking past hier goed tussen. Deze interactieve sessie is toegankelijk voor ieder instapniveau. Meer informatie over dit congres? Klik hier.

  • Deel