IT Academy de opleider voor Top Dutch IT Traineeship

02-03-2018

IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, is de opleider voor het Top Dutch IT Traineeship. Het Top Dutch IT Traineeship is een initiatief van Samenwerking Noord. Tijdens het traineeship van twee jaren worden de deelnemers door de IT Academy bijgeschoold op diverse terreinen. Het traineeship is ontwikkeld als antwoord op het grote tekort aan IT-specialisten.

Momenteel is er in Noord-Nederland een grote vraag naar goed opgeleide IT-ers en zijn er tekorten op de arbeidsmarkt. Het traineeship is een veelbelovend nieuw middel voor het versterken van de ICT-arbeidsmarkt en het opleiden van nieuw talent in het Noorden. Deze traineeships bestaan uit drie keer acht maanden binnen drie verschillende organisaties in Noord-Nederland waar door de deelnemers aan projecten wordt gewerkt. Hoe verder de trajecten er precies uit komen te zien kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Tijdens deze periode worden de deelnemers door de IT Academy bijgeschoold op diverse terreinen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld Agile methodieken, Blockchain, Data Science, Programmeren en Security.

De traineeships zijn bedoeld voor IT-talent en IT-professionals die niet langer dan twee jaar geleden zijn afgestudeerd. Tijdens een traineeship leren ze het vak en de noordelijke bedrijven kennen. Het kan gezien worden als een vervolg op de eerder genoten opleiding. Aan het einde van het traject maken de trainees een keuze bij welk bedrijf ze graag in dienst willen gaan.

Het aanbieden van Top Dutch IT Traineeships kan een aantrekkelijke manier zijn om in het Noorden zelf nieuwe IT-specialisten op te leiden. Samenwerking Noord is nog op zoek naar organisaties in het Noorden met plekken voor IT-talent. Voor meer informatie over de traineeships kan contact opgenomen worden met Samenwerking Noord. Voor vragen over de opleidingen neem gerust contact op met Robin van den Berg, directeur IT Academy Noord-Nederland.    

  • Deel