Internet of Things Workshop

02-12-2015

Woensdag 25 november hebben professionals van meerdere noordelijke organisaties de Internet of Things Workshop van IT Academy Noord-Nederland en KPN Consulting bijgewoond. Dat het verbinden van machines al op grote schaal plaatsvindt, dat dit zal toenemen en dat dit zowel kansen als bedreigingen creëert voor bestaande business modellen staat buiten kijf. Onder leiding van Robbert Kelder hebben de aanwezige bedrijven, overheden en kennisinstellingen tijdens de workshop meer inzicht gekregen in Internet of Things (IoT).  

KPN introduceert dit jaar laagfrequent netwerk technologie (LoRa) die het mogelijk maakt om verschillende M2M (machine-to-machine) toepassingen met het internet te verbinden. Hiermee kan bijvoorbeeld flexibele straatverlichting op afstand bestuurd worden, kan het verkeer slimmer worden gecoördineerd en is het mogelijk gerobotiseerde productie efficienter te laten verlopen. KPN meldt dat parkeerstress veel minder zal zijn in de toekomst omdat met sensoren in parkeermeters auto's automatisch geïnformeerd kunnen worden over vrije parkeerplekken in de stad. In hoeverre organisaties zich kunnen gaan onderscheiden door IoT toepassingen te gebruiken of zelf te ontwikkelen hangt sterk af van de mate waarin er nu in wordt geïnvesteerd. De organisaties die op 25 november aan de IoT workshop hebben deelgenomen hebben in ieder geval een stap in goede richting gezet.   

  • Deel