HBO-ICT deeltijd: jouw opstap naar een succesvolle ICT-carrière

06-05-2019

Begin september start de deeltijdopleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen. De opleiding is in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld en een uitstekende opstap naar een succesvolle ICT-carrière. Technologieën zoals Artificial Intelligence, Internet of Things en Cloud Computing veranderen de wereld disruptief. Werkgevers wachten op medewerkers met kennis van big data & analytics, software engineering, cybersecurity en IT architecturen-en infrastructuren.  Tijdens deze brede deeltijdopleiding behandelen we deze onderwerpen uitgebreid en bereiden we jou optimaal voor op een ICT-carrière. Daarnaast is een bijkomend voordeel dat door een nieuwe regeling van de Nederlandse overheid, alle studenten die voor het eerst starten met een bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs het eerste jaar de helft van het collegegeld betalen.

Geef een sterke impuls aan je carrière

Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een flexibele vierjarige deeltijdopleiding HBO-ICT aan. De colleges worden verzorgd op de Hanzehogeschool Groningen. Het onderwijs is competentiegericht en bestaat uit een mix van colleges, practica en opdrachten. Het betreft hier een brede HBO-ICT opleiding met componenten Business IT & Management, Software Engineering en Network & Security Engineering.

De deeltijdopleiding bestaat uit twee fases, dat wil zeggen: de basis (jaar 1 en 2) en de hoofdfase (jaar 3 en 4). Tijdens de eerste 2 jaar worden vakken als programmeren, IT-architectuur en security behandeld. Het derde jaar bestaat uit de modules Webdevelopment en Big Data & Analytics. In het vierde jaar volg je een minor: een module die naar keuze ingevuld kan worden onder de voorwaarde dat het hbo-niveau aantoonbaar is. Het Instituut biedt bijvoorbeeld Cybersecurity aan als keuzedeel. Deelnemers zijn vrij om ergens anders, bijvoorbeeld bij een ander Instituut, een minor te volgen. De studie wordt afgesloten met een afstudeeropdracht van een half jaar die in eigen werkomgeving wordt uitgevoerd.

“De opleiding voorziet in een breed scala van onderwerpen van Business onderwerpen naar technische onderwerpen. Dit is wat ik het mooiste aan de opleiding vind, want als IT-er heb je tegenwoordig een breed pakket aan competenties nodig die in de opleiding aan bod komen”, aldus Jeroen-Pieter, deeltijdstudent ICT

Doelgroep

De opleiding is uitermate geschikt voor professionals die willen doorgroeien binnen hun eigen organisatie of een HBO-ICT diploma willen afronden. Kandidaten met een havo, vwo en mbo-niveau 4 diploma zijn toelaatbaar. Wanneer je niet over het vereiste niveau beschikt en ouder bent dan 21, dan volgt er een toelatingstingstoets. De opleiding richt zich op werkenden in de ICT. Een deel van de opdrachten wordt op een werkplek uitgevoerd. Een relevante ICT-werkplek wordt derhalve sterk aanbevolen. Als een deelnemer geen relevant werk heeft, behoort een stageplaats ook tot de mogelijkheden.

Financiële regelingen

Deze NVAO-geaccrediteerde deeltijdopleiding kent een aantal aantrekkelijke financiële regelingen. Waaronder een halvering van het collegegeld voor nieuwe studenten. Studenten die voor het eerst starten met een Ad- of Bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs betalen voor het eerste jaar studie de helft van het collegegeld. Daarnaast is het sinds het studiejaar 2017-2018 mogelijk om onder bepaalde voorwaarden gebruik te maken van het levenlanglerenkrediet. Dit krediet wordt door het Ministerie van Onderwijs beschikbaar gesteld voor mensen die een erkende opleiding hoger onderwijs volgen en niet studiefinancieringsgerechtigd zijn. Ook voor deze hbo-opleiding is het mogelijk om het levenlanglerenkrediet aan te vragen. Om als student in aanmerking te komen gelden echter een aantal voorwaarden.

Meer informatie over bijvoorbeeld de inhoud van de opleiding, klik dan hier.

  • Deel