Futures Literacy: ‘met de toekomst leren spelen’

27-05-2019

In Hét Kasteel in Groningen vond op donderdag 23 mei IT Academy colleges: Futures Literacy plaats, georganiseerd door IT Academy Noord-Nederland. Deze elfde editie werd verzorgd door Loes Damhof, docente aan de Hanzehogeschool Groningen en eveneens Docent van het jaar 2016. Een diverse groep aan deelnemers hebben met de toekomst leren spelen en er kritisch over nagedacht door middel van zelfreflectie, creativiteit, empathie en vertrouwen.

De toekomst van IT-professionals

In de Congreszaal in Hét kasteel, dat beschikbaar was gesteld door Noorderpoort, maakten de aanwezigen een reis naar de toekomst en weer terug. De deelnemers die vanuit vele organisaties uit het Noorden vertegenwoordigd waren, werden in een Futures Literacy lab rondom het thema De Toekomst van IT-professionals meegenomen naar het jaar 2060. Er werd geprobeerd om de kennis en expertise van het heden achter ons te laten en aannames los te laten. In een drie uur durende sessie werd op actieve en creatieve wijze duidelijk dat onze voorspellingen gebaseerd zijn op aannames en dat we de toekomst kunnen gebruiken om nu te innoveren.


De aanwezigen kregen handvatten hoe je kan anticiperen op voorspellingen met de vraag: ‘Ga je anticiperen op dromen?’. Deelnemers hebben verschillende toekomstvisies in kaart gebracht aan de hand van een ijsberg. Op deze ijsberg konden zij eigen voorspellingen plaatsen. Hierin werd verschil gemaakt tussen de voorspelde wereld en droomwereld. En dachten we na over hoe we acties kunnen opzetten om naar die droomwereld toe te gaan. Het college werd afgesloten met een netwerkborrel.


Futures Literacy

Futures Literacy is een vaardigheid ontwikkeld door UNESCO. Op woensdag 8 mei vierde de Hanzehogeschool de installatie van de UNESCO Chair Futures Literacy. Het Futures Literacy team van de Hanzehogeschool Groningen staat onder leiding van Loes Damhof en houdt zich bezig met de vraag: Hoe kunnen we ons beter bewust worden van hoe we de toekomst kunnen gebruiken? De Hanzehogeschool is door de Leerstoel onderdeel geworden van het wereldwijde netwerk van UNESCO, waarbinnen vooraanstaande experts kennis uitwisselen en onderzoek en training stimuleren.

  • Deel