Functionarissen Gegevensbescherming opgeleid

02-06-2017

Op 1 juni hebben zeven professionals de driedaagse praktijkleergang Functionaris Gegevensbescherming succesvol afgerond. Deze tweede editie organiseerde IT Academy Noord-Nederland in samenwerking met Insite Security. De leergang heeft de deelnemers een praktische basis geboden voor privacyvraagstukken en voorbereid op de nieuwe wetgeving. De laatste module van de leergang werd afgesloten met het uitreiken van de certificaten. 

De leergang Functionaris Gegevensbescherming is ontwikkeld voor professionals die belast zijn of worden met advisering, toezicht op of uitvoering van wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving stond de eerste lesdag centraal. Tijdens deze dag kwam de veranderende privacyregelgeving aan bod, waaronder de meldplicht datalekken en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. De tweede module, dag twee van de leergang, ging in op de privacy en informatiebeveiliging. Gedurende deze dag werd onder andere een instrument besproken om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. De praktijk, het profiel, dilemma’s en adviesvaardigheden van de Functionaris Gegevensbescherming kwamen aan bod op de derde dag van de leergang. Over een aantal maanden gaan de professionals nog op bedrijfsbezoek om de eerste ervaringen te delen en inzicht te geven in de situatie ter plaatse. 


  • Deel