Factsheets over alumni op de ICT-arbeidsmarkt

09-04-2018

Afgestudeerden uit 2017 van de opleidingen HBO-ICT (82%) en Communication, Multimedia & Design (76%) van het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen blijven na afstuderen werkzaam in Noord-Nederland. In het afgelopen jaar en in het eerste kwartaal van 2018 analyseerde IT Academy Noord-Nederland deze alumni uit de periode 2014-2017. Echter zijn er nieuwe ontwikkelingen en verschuivingen te constateren. Met behulp van factsheets publiceerde de IT Academy waar afgestudeerden van deze twee opleidingen werken.

IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, publiceerde recent factsheets per opleiding over de locatie van de bedrijven waar alumni werken, de sectoren waar zij werkzaam zijn en de top drie functies die zij bekleden. Er wordt vaak gesteld dat recent afgestudeerden na hun studie naar organisaties in de Randstand gaan. Echter blijkt dat alumni uit de periode 2014-2017 van de opleidingen HBO-ICT en Communication, Multimedia & Design (CMD) van de Hanzehogeschool in Noord-Nederland aan de slag gaan. Naast dat alumni uit die periode in het Noorden een baan hebben gevonden, is er per opleiding wel een verschuiving in sectoren en functies die zij bekleden. Daarnaast kennen beide opleidingen verschillende afstudeerrichtingen, hierin werden ook substantiële verschillen in profiel gezien die ook duidelijk uitwerking hebben op de uitkomsten voor zowel de sectoren waarin de alumni actief zijn als de meest populaire functies.  

De opleiding HBO-ICT kent drie afstudeerrichtingen: Business, IT & Management (BITM), Network & Security Engineering (NSE) en Software Engineering (SE). De meeste afgestudeerden komen uit de major SE en werken voornamelijk in het MKB ICT (53%). Waar in 2014 – 2016 afgestudeerden van NSE voor het grootste gedeelte werkzaam zijn in MKB ICT (45%), zijn alumni uit 2017 juist bij (semi) publieke organisaties werkzaam (36%) t.o.v. 5% in 2014-2016. De populairste functie binnen alle richtingen is de functie als developer. Daarnaast zijn er ook verschuivingen in top drie functies binnen de afstudeerrichtingen. Zo zijn de NSE alumni uit 2017 juist werkzaam als Security Engineer i.p.v. Software Engineer (2014-2016). Verder volgen de SE afgestudeerden uit 2017 juist een traineeship.

De opleiding CMD kent eveneens drie afstudeerrichtingen: Multimedia, Concepting & Design (MCD), Interactive, Media & Technologies (IMT) en Game, Design & Development (GDD). Binnen iedere afstudeerrichting zijn er grote verschillen in sectoren waar zij werkzaam zijn. Een opvallende constatering is dat bij alle drie de afstudeerrichtingen een laag percentage alumni uit 2014-2017 werken bij (semi) publieke organisaties. Daarnaast zijn GDD alumni uit 2017 niet werkzaam in de Gaming, maar juist in de Marketing & Communicatie. Dit is ook terug te zien bij de top drie functies van de GDD alumni, waar de functie als Game Designer is verdwenen.

IT Academy Noord-Nederland onderzocht afgestudeerden uit 2014-2016 in het eerste kwartaal van 2017 en alumni uit 2017 in eerste kwartaal van 2018. Voor het verkrijgen van de benodigde informatie van de alumni is gebruik gemaakt van alumni die gebruik maken van LinkedIn. Ruim 80% maakt gebruik van dit social media platform. Met deze resultaten tracht IT Academy Noord-Nederland meer duidelijkheid te scheppen betreffende de stand van zaken op de ICT-arbeidsmarkt. Bekijk hier de factsheets. 

  • Deel