De nieuwe IT'er

16-03-2015

ICT Congres 'de nieuwe IT'er'

11 maart 2015 vond het jaarlijkse ICT Congres van AIESEC Groningen en De Technologie Coöperatie (DTC) plaats. Het thema was ‘De nieuwe IT’er’, daarmee inspelend op de sterk veranderde eisen die tegenwoordig aan IT’ers worden gesteld. 

Het beeld van de IT’er die alleen maar programmeert of zeer geïsoleerd systemen beheert klopt niet meer. IT’ers moeten bijvoorbeeld naast technische vaardigheden ook de juiste softskills hebben. Volgens Marco de Jong van internetbedrijf theFactor.e is de ideale IT-medewerker tegenwoordig “eigenwijs, wakker en in staat goed te communiceren.” Om hier meer licht op te werpen stond het ICT Congres van DTC en AIESEC dit jaar in het teken van ‘de nieuwe IT’er’.       

ICT Congres 2015 trok ruim 200 bezoekers, wat een stijging van bijna 100% betekende t.o.v. vorig jaar. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheden, semipublieke organisaties en kennisinstellingen uit (voornamelijk) Noord-Nederland waren aanwezig. De deelnemers kregen plenaire sessies, een paneldiscussie, workshops en een netwerkborrel voorgeschoteld.       


Tijdens de paneldiscussie deden verschillende stakeholders uitlatingen over ‘de nieuwe IT’er’. Zo onderstreepte Carola Bos van IBM Services Center het belang van de softskills component en diversiteit (geslacht, geaardheid, etniciteit) bij nieuwe kandidaten. Voor Gerard Doll, Business Unit Manager ICT bij RDW, moet de IT’er nu nog meer buiten de kaders kunnen denken. Disruptieve innovaties zoals bijvoorbeeld de zelfrijdende auto nopen tot innovatieve en toekomstbestendige oplossingen. Roland Hiemstra, programmamanager IT Academy Noord-Nederland, sloot af met de stelling dat het life-long-learning  principe essentieel is binnen de IT-sector. Het opwaarderen van technische kennis & softskills d.m.v. opleidingen is dé manier om IT-personeel met de tijd mee te laten gaan.
 

Simon Krooger presenteert het team achter DTC
Simon Krooger presenteert het team achter DTC


De workshops gaven de bezoekers de kans verschillende aspecten in meer detail te verkennen. Zo nam VHTO vrouwen in de IT-wereld onder de loep, ging Quintor dieper in op Big data en Web-scale technieken en gaf Centric haar werkplek 2020 visie.

Het congres werd afgesloten met de lezing ‘IT strategie en security na Snowden’ door IT-strategist Arjen Kamphuis. De uitdagingen die Europese bedrijven en overheden te wachten staan op het gebied van online beveiliging werden hierin belicht.  
 

Het AIESEC Groningen team
Het AIESEC Groningen team
  • Deel