De IT-markt: vraag en aanbod niet op elkaar afgestemd

24-02-2015

De nettovraag naar ICT professionals groeit met 18% de komende vijf jaar, werkgevers vragen in de toekomst vaker om een ICT vooropleiding en verreweg de gootste vraag op de markt is naar Developers. Deze en andere bevindingen presenteert Dialogic in een onderzoeksrapport (“De ICT’er bestaat niet”, april 2014) dat in opdracht van ECP, Nederland ICT en CIO Platform Nederland is uitgevoerd. Echter een van de belangrijkste conclusies die naar voren komt uit het rapport is dat het opleidingsniveau en het niveau van de ICT-vaardigheden van werkzoekenden niet overeenkomt met de eisen uit het werkveld.     

Terwijl de ondervraagde werkgevers over het algemeen aangaven dat ze een lichte daling voorspellen in het aantal vacatures voor lager geschoold ICT-personeel, wordt voor HBO- en WO-gediplomeerden juist een toename verwacht. Mogelijke drijvende krachten achter deze tendens zijn technologische ontwikkelingen zoals Cloud Computing, Big Data en Cyber Security die een groot deel van de vraag naar nieuw ICT-personeel voor hun rekening nemen. Deze stijging afgezet tegen de relatief lage uitstroom van hoogopgeleide ICT-afgestudeerden heeft een flinke discrepantie tussen vraag en aanbod als gevolg.

Specifieke functies waar een groot tekort aan is vanwege een te laag percentage hoogopgeleide IT’ers zijn die van Developers en Account Managers. Het onderzoek van Dialogic wijst bijvoorbeeld uit dat organisaties staan te springen om Developers, waarvan circa 90% op HBO-WO niveau moet zitten. Binnen deze groep is 50% van de vacatures voor .NET/C programmeurs.

Naast een algemene mismatch tussen het opleidingsniveau aan de aanbodzijde en de eisen vanuit de markt sluit ook het niveau van de ICT-vaardigheden van kandidaten niet altijd aan bij de vacatures. De (ICT-) vaardigheden die kandidaten hebben en de eisen die aan bijvoorbeeld Developers worden gesteld, komen vaak niet overeen, met veel onvervulbare vacatures als gevolg. De recente aankondiging van Unit4 om vestigingen te sluiten in Nederland vanwege het tekort aan ICT-personeel benadrukt dit gat tussen vraag en aanbod nog eens.

  • Deel