De flexibele HBO-ICT deeltijdopleiding van de Hanzehogeschool

14-01-2019

Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een flexibele deeltijdopleiding HBO-ICT aan. In september 2019 start de volgende editie van deze vierjarige opleiding. Als voorbereiding op de opleiding nodigt IT Academy Noord-Nederland potentiële studenten uit voor de informatieavond op 31 januari. Ontdek tijdens deze avond of de HBO-ICT deeltijdopleiding bij je past en de mogelijkheden om een volgende stap te zetten in je carrière. 

Tijdens de HBO-ICT deeltijdopleiding staan onder andere het analyseren van bedrijfsprocessen en het voorstellen tot verbetering en implementatie centraal. Daarnaast leer je bijvoorbeeld software ontwerpen en bouwen en wat de belangrijke aspecten zijn van IT-management, infrastructuur en beveiliging.

Informatieavond Professionals & Bedrijven
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven organiseert donderdag 31 januari een informatieavond voor professionals waar het gehele aanbod aan masters en (post-)hbo deeltijdopleidingen en cursussen wordt gepresenteerd. Betreffende de HBO-ICT deeltijdopleiding en de hieruit voortkomende modules vindt er een uitgebreid voorlichtingsprogramma plaats. Voor informatiemateriaal van deze opleiding kan je terecht op de informatiemarkt. Daarnaast worden algemene voorlichtingsessies georganiseerd en kan je een proefcollege Security volgen. Tijdens het proefcollege krijg je een goed beeld van een van de technische onderdelen van de HBO-ICT deeltijd opleiding.

Losse modules
De opleiding is flexibel ingericht. Zo kan je kiezen voor het volgen van de volledige opleiding of voor het volgen van losse modules uit deze deeltijdopleiding. Door het volgen van deze modules kan je jezelf verder ontwikkelen of specialiseren.  Het is mogelijk om ze te stapelen om zo het bachelordiploma te verkrijgen. De opleiding bestaat uit de volgende modules: Business Analyse, Ontwerpen & Programmeren, IT Service Management & Security, IT Architectuur, Webdevelopment en Business Intelligence.    

Levenlanglerenkrediet
Sinds het studiejaar 2017-2018 kunnen studenten onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het levenlanglerenkrediet. Dit krediet wordt door het Ministerie van Onderwijs beschikbaar gesteld voor mensen die een erkende opleiding hoger onderwijs volgen en niet studiefinancieringsgerechtigd zijn. Ook voor deze hbo-opleiding is het mogelijk om het levenlanglerenkrediet aan te vragen. Om als student in aanmerking te komen gelden echter een aantal voorwaarden.

Halvering collegegeld nieuwe studenten
Met ingang van 2018-2019 betalen studenten die voor het eerst starten met een Ad- of Bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs voor het eerste jaar van de studie, de helft van het collegegeld. Deze vrijstelling geldt alléén wanneer je wettelijk collegegeld betaalt. De vrijstelling geldt niet voor studenten die vóór 2018-2019 bij een hogeschool of universiteit stonden ingeschreven. 

Fiscale regelingen en subsidies
Werkgevers die hun personeel ruimte geven voor het uitvoeren van praktijkopdrachten en van begeleiding voorzien kunnen in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren. Organisaties kunnen nagaan of zij in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Deze regeling is in plaats van de vervallen WVA gekomen. Kijk voor de voorwaarden en aanvraagprocedure op www.rvo.nl/praktijkleren.

Studiekosten zijn in veel gevallen aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Onder studiekosten vallen lesgeld, examengeld, trainingsdagen en dergelijke. Van belang is wel dat je kan aantonen dat de studie relevant is voor je beroep of carrière. Je kan in aanmerking komen voor studiekostenaftrek wanneer de scholingsuitgaven een waarde hebben van meer dan €250,- per jaar.

  • Deel