Waar werken HBO-ICT alumni 2014-2016 Hanzehogeschool Groningen?

In deze factsheet presenteren we informatie over recentelijk afgestudeerden van het HBO-ICT programma van de Hanzehogeschool Groningen. U vindt hier informatie over een drietal onderdelen: (1) de locaties van de bedrijven waar de alumni werken (regio & stad); (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) en tenslotte de top drie functies die alumni bekleden (wederom toegespitst per afstudeerrichting).

Om een beeld te krijgen van deze groep ICT’ers zijn alle afgestudeerden uit de periode 2014-2016 geanalyseerd. De analyse vond plaats gedurende het eerste kwartaal van 2017. Voor het verkrijgen van de benodigde informatie is gebruik gemaakt van LinkedIn. Gezien het feit dat van de 211 alumni uit die periode er in totaal 177 vindbaar waren op LinkedIn (ca. 84%) geven de gegenereerde resultaten een vrij compleet beeld van deze groep. Hierbij moet wel gezegd worden dat niet is gecontroleerd hoe actueel de informatie op de geraadpleegde LinkedIn profielen is en 100% betrouwbaarheid van de resultaten dus niet gegarandeerd kan worden.

Een bepalende keuze die gemaakt is in het onderzoek is de manier van registeren in het geval van detachering. Als een afgestudeerde gedetacheerd is dan is ervoor gekozen de detacheerder aan te wijzen als werkgever. Dit is uiteraard bepalend voor de exacte locatie en sector waar diegene volgens het onderzoek werkzaam is. Aangezien veel (semi)publieke partijen gebruikmaken van detacheringsconstructies is het percentage HBO-ICT alumni dat volgens het onderzoek in het (semi)publieke domein werkzaam is lager dan in werkelijkheid het geval is.

Voor de sector- en functie-informatie is ervoor gekozen dit per afstudeerrichting te presenteren. Dit zijn: Business IT & Management (BITM), Network & Security Engineering (NSE) en Software Engineering (SE). Dit vanwege de substantiële verschillen in profiel van deze drie groepen, welke een duidelijke uitwerking hebben op de uitkomsten voor zowel de sector waarin de alumni actief zijn als de meest populaire functies waarin ze terecht komen.

Het onderzoek is uitgevoerd door IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Met deze factsheet tracht de IT Academy meer duidelijkheid te scheppen betreffende de stand van zaken op de ICT-arbeidsmarkt.

 • Deel

Meer factsheets

Toon meer factsheets »
 • Waar werken CMD alumni 2018 Hanzehogeschool Groningen?

  Waar werken CMD alumni 2018 Hanzehogeschool Groningen?

  In deze factsheet presenteert IT Academy Noord-Nederland informatie over recentelijk afgestudeerden van de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) van de Hanzehogeschool Groningen. De factsheet bestaat uit een drietal onderdelen: (1) de regio waar de alumni werken; (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) de top drie functies die alumni...

  Bekijk factsheet »
 • Waar werken HBO-ICT alumni 2018 Hanzehogeschool Groningen?

  Waar werken HBO-ICT alumni 2018 Hanzehogeschool Groningen?

  In deze factsheet presenteert IT Academy Noord-Nederland informatie over recentelijk afgestudeerden van de opleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen. De factsheet bestaat uit een drietal onderdelen: (1) de locaties van de bedrijven waar de alumni werken (regio); (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) en tenslotte de top drie functies die...

  Bekijk factsheet »
 • Waar werken CMD alumni 2017 Hanzehogeschool Groningen?

  Waar werken CMD alumni 2017 Hanzehogeschool Groningen?

  In deze factsheet presenteert IT Academy Noord-Nederland informatie over recentelijk afgestudeerden van de opleiding Communication Multimedia Design (CMD) van de Hanzehogeschool Groningen. De factsheet bestaat uit een drietal onderdelen: (1) de locaties van de bedrijven waar de alumni werken (regio); (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) en...

  Bekijk factsheet »
 • Waar werken HBO-ICT alumni 2017 Hanzehogeschool Groningen?

  Waar werken HBO-ICT alumni 2017 Hanzehogeschool Groningen?

  In deze factsheet presenteert IT Academy Noord-Nederland informatie over recentelijk afgestudeerden van de opleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen. De factsheet bestaat uit een drietal onderdelen: (1) de locaties van de bedrijven waar de alumni werken (regio); (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) en tenslotte de top drie functies die...

  Bekijk factsheet »
 • Waar werken CMD alumni 2014-2016 Hanzehogeschool Groningen?

  Waar werken CMD alumni 2014-2016 Hanzehogeschool Groningen?

  In deze factsheet presenteren we informatie over recentelijk afgestudeerden van de opleiding Communication Multimedia Design (CMD) van de Hanzehogeschool Groningen. De factsheet bestaat uit een drietal onderdelen: (1) de locaties van de bedrijven waar de alumni werken (regio & stad); (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) en tenslotte de top drie...

  Bekijk factsheet »