Scrum is agile, maar agile niet Scrum

30-08-2017

Door: Mitchell Dröge & Jan Salvador van der Ven, IT Academy Noord-Nederland & Rijksuniversiteit Groningen

Regelmatig krijgen we als IT Academy de vraag om een Scrum training te verzorgen. Binnen de organisatie is besloten om agile te gaan werken en dus het verzoek om een aantal medewerkers te trainen in de Scrum methode. Deze vraag krijgen we vanuit software ontwikkelorganisaties maar ook vanuit organisaties buiten het ICT domein. Maar wat zijn agile en Scrum eigenlijk? En is Scrum de enige methode om agile mee te worden? Wat kunnen organisaties bereiken door agile te gaan werken en hoe doe je dat succesvol?

Wat is agile eigenlijk?

Agile is een verzamelnaam voor methodes die wordt gebruikt voor product- en softwareontwikkeling. De letterlijke vertaling van agile is: lenig, wendbaar. Agile is een gedachtegoed (vastgelegd in de 12 principes van het Agile Manifesto) en is samen te vatten in de volgende kernwaarden: Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools, werkende producten boven allesomvattende documentatie, samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen en inspelen op veranderingen boven het volgen van een plan. In deze principes wordt dus niet over specifieke rituelen of rollen gesproken, het is een manier van denken over het maken van producten.


Meer dan alleen Scrum

Scrum is één specifieke methode uit de agile stroming. Hierin werken teams in korte sprints, met veel feedback en transparantie aan projecten, volgens vaste rituelen (denk aan de standup) en met vaste rollen (e.g. de Scrummaster). Daarnaast zijn er echter meer methodes die onder de agile paraplu vallen. Voorbeelden hiervan zijn Extreme Programming, Kanban, Lean Startup, DevOps en LeSS. Al deze methoden bieden je tools die je kunt gebruiken om agile te werken. Deze methoden passen niet 1-op-1 in iedere organisatie of in ieder project. Je kunt dit vergelijken met een gereedschapskist. In de gereedschapskist (methode) zitten allerlei soorten gereedschap (rituelen, practices), allemaal geschikt voor een eigen taak. Sommige gebruik je bij dezelfde klussen en sommige zijn alleen inzetbaar bij hele specifieke klussen. Scrum is dus maar één zo’n kist met gereedschap en niet geschikt voor iedere klus. Je zult zorgvuldig moeten afwegen wanneer en op welk moment je welke tool inzet om echt effectief agile te werken.


Het nut en slagen van agile

Door het hanteren van de agile principes slagen bedrijven er in effectiever te werken en beter in te spelen op wensen van klanten. Simpelweg wat medewerkers op training sturen is voor de organisatie niet genoeg om dit te bereiken. Na het leren van de basisprincipes middels zo’n training begint het werk pas: hoe past agile binnen jouw organisatie? Welke gereedschapskist is geschikt, en welk gereedschap moet je er dan uit halen om de klus te klaren? Dit is iets dat tijd nodig heeft: hoe langer je in een agile omgeving werkt, hoe beter je wordt. Daarnaast leer je misschien nog wel het meest van anderen. Zoek contact met collega’s en collega organisaties. Deel kennis en ervaringen met elkaar uit. Door kennis te delen met vakgenoten doe je vaak direct toepasbare kennis op. Dit is een uitstekende basis om te slagen in een agile organisatie. Bedenk daarbij ook dat je huidige manier van werken over een paar jaar al weer erg veranderd kan zijn. Typisch agile.


Bedrijven die bij ons komen met een vraag voor Scrum, daar praten we het liefste mee om te achterhalen welke gereedschapskist ze écht nodig hebben zodat ze goed getraind verder kunnen. De transformatie naar een agile organisatie is namelijk niet eenvoudig en zal alleen een kans van slagen hebben als er een juiste match is tussen het type organisatie, het te bereiken resultaat en de toegepaste methode(s). Zodra dit helder is kan het personeel gerichter getraind worden. Geef hen daarna de omgeving, ondersteuning en tijd die ze nodig hebben om de organisatie agile te maken & te houden en vertrouw erop dat ze de klus klaren!


Mitchell Dröge, MSc - Marketing & Communicatie bij IT Academy Noord-Nederland
Mitchell Dröge, MSc - Marketing & Communicatie bij IT Academy Noord-Nederland
Drs. Jan Salvador van der Ven - Agile coach & trainer
Drs. Jan Salvador van der Ven - Agile coach & trainer
  • Deel